Cennik

Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.
Usługa Okres Netto Brutto
Domeny
Odnowienie domeny .pl 1 rok 79zł 97.17zł
Odnowienie domeny funkcjonalnej (np. .com.pl) 1 rok 59zł 72.57zł
Odnowienie domeny regionalnej (np. .waw.pl) 1 rok 25zł 30.75zł
Odnowienie domeny globalnej (np. .com) 1 rok 45zł 55.35zł
Wyłączenie reklam
Wyłączenie reklam (1 hosting) 30 dni 9zł 11.07zł
Wyłączenie reklam (1 hosting) 90 dni 27zł 33.21zł
Wyłączenie reklam (1 hosting) 180 dni 54zł 66.42zł
Wyłączenie reklam (1 hosting) 365 dni 108zł 132.84zł