Domeny

Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.

Wyszukaj domenę

W cenie domeny otrzymujesz darmowe konto pocztowe oraz pakiet praktycznych aplikacji!

Domeny bezpłatne

W ramach każdego hostingu otrzymujesz od nas bezpłatną domenę.

Jeżeli więc założysz hosting o nazwie „moj-hosting” i wybierzesz domenę „wpaski.com”, to dostęp do swojej witryny uzyskasz po wpisaniu w pasek przeglądarki adresu url „moj-hosting.wpaski.com”

Bezpłatne domeny friko:

3-2-1.pl, aq.pl, awsome.pl, bezsternika.pl, brejk.pl, grejt.pl, hitowy.pl, iscool.pl, stroniczka.pl, trixy.pl, w8w.pl, wgrochy.pl, xorg.pl, xonx.pl, za.pl

czlowiekroku.com, doprzodu.com, glupoty.pl, grupy.com, mrowkojad.com, startowy.com, wpaski.com, zdjęciówki.com

firmowo.net, mojezdjecia.net, osobie.net, ufoludki.net

blogowisko.eu, obywateleuropy.eu