Hosting

Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.

Zapewniamy stabilne i profesjonalne miejsce w sieci na twoja stronę WWW

Hosting friko.pl to miejsce, gdzie stworzysz i zamieścisz swoją stronę internetową, forum lub blog - w każdej chwili masz do nich dostęp za pomocą serwera FTP. Dodatkowo otrzymujesz także możliwość założenia wielu skrzynek pocztowych w tej samej domenie, co strona www.

Darmowy hosting bez reklam

 • 150 MB przestrzeni dyskowej
 • Całkowity brak reklam
 • obsługa PHP 5.2 i MySQL
 • 1 domena zewnętrzna
 • miesięczny limit odsłon
 • konta e-mail we własnej domenie

Darmowy hosting standard

 • 4GB przestrzeni dyskowej
 • możliwość wyłączenia reklam
 • obsługa PHP 5.2 i MySQL
 • parkowanie wielu domen
 • brak limitu transferu
 • konta e-mail we własnej domenie

Hosting premium dla wymagających

 • 5GB przestrzeni dyskowej
 • możliwość zwiększenia przestrzeni dyskowej
 • obsługa PHP 5.2 i MySQL
 • parkowanie wielu domen
 • brak limitu transferu
 • edycja parametrów PHP
 • konta e-mail we własnej domenie

Parametry pakietów hostingowych

NoAds
Standard
Premium
Reklamy Brak reklam Możliwość wyłączenia reklam Możliwość wyłączenia reklam
Przestrzeń dyskowa 150 MB 4 GB 5 GB+
Transfer 2500 odsłon m-c bez limitu bez limitu
Domeny zewnętrzne 1 10 bez limitu
Bazy MySQL 1 (100 MB) 10 (100 MB) 20 (500 MB)
Pamięć skryptów PHP 16 MB 22 MB 40 MB
Dozwolone Hotlinkowanie NIE NIE TAK
Formaty plików ograniczone formaty plików ograniczone formaty plików dowolne formaty plików
Inne

- hosting w domenie 8.pl

- edycja parametrów php.ini

Cena za miesiąc* Bezpłatnie Bezpłatnie 5 PLN*

* Do cen należy doliczyć 23% VAT