Poczta elektroniczna

Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.

Zapewniamy darmową pocztę bez limitu przestrzeni dyskowej

Poczta friko.pl to przede wszystkim Twoja darmowa skrzynka e-mail. Zakładając skrzynkę pocztową otrzymujesz jednocześnie gotową domenę, w której możesz stworzyć wiele skrzynek pocztowych.

Jeżeli wyjeżdżasz na wakacje i chcesz o tym informować wszystkich, od których otrzymujesz korespondencję, z pomocą przyjdzie Ci autoresponder.

Opis usługi

Wiele skrzynek pocztowych w jednej domenie. Załóżmy, że prowadzisz firmę o nazwie: "firma". Wykorzystując oferowane przez nas domeny możesz założyć pocztę np. w darmowej domenie: za.pl i od tej pory możesz zakładać skrzynki pocztowe w domenie firma.za.pl np.: biuro@firma.za.pl, kadry@firma.za.pl, dyrekcja@firma.za.pl. Jednym słowem wiele skrzynek pocztowych w jednej domenie. Oczywiście za darmo.

Posiadasz domenę firma.com i chcesz mieć w niej skrzynkę pocztową? Nic prostszego! Dzięki friko.pl będziesz mógł również utworzyć skrzynki pocztowe typu: biuro@firma.com, ksiegowosc@firma.com, czy też kowalski@firma.com. I to niezależnie od tego, czy domena firma.com została zarejestrowana u nas, czy też w innym miejscu.

Dodatkowo możesz uzbroić swoje skrzynki w autorespondery, które poinformują osoby wysyłające do Ciebie wiadomości, że jesteś na wakacjach i że pocztę przeczytasz po powrocie.

Zdarza się, że ktoś wysyła pocztę na nieistniejący adres, popełniając literówkę, lub nie pamiętając dokładnie adresu np. zamiast do jankowalski@firma.com wysyła na adres jankowalczyk@firma.com - dzięki funkcji catch-all wszystkie takie maile trafią na ustaloną przez Ciebie skrzynkę, np. poczta@firma.com